Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost A.K.F. Projekt, a.s., sídlem Praha – Vinohrady, Korunní 1171/79, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18999, IČ:
  28145593, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.
 • Výše zmiňované cookies ukládají následující údaje:
  • zobrazené stránky na těchto webových stránkách;
  • odkazující stránku, ze které jste přišel;
  • operační systém;
  • prohlížeč;
  • použité zařízení, ze kterého bylo na webové stránky připojeno;
 • Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
 1. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 2. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 3. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 4. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Jméno Expirace Přístupné pro Účel
Funkčnost viewed_cookie_policy 1 rok A.K.F. Projekt, a.s.
Rozlišuje, zda zákazník odklikl lištu s informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies.
Funkčnost _icl_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 1 den A.K.F. Projekt, a.s.
Slouží k rozeznání aktuálního jazyka webových stránek
Funkčnost redux_current_tab 7 dní A.K.F. Projekt, a.s.
Slouží k usnadnění návštěvníkova pohybu na webových stránkách.
Funkčnost _icl_current_language 1 den A.K.F. Projekt, a.s.
Slouží k rozeznání aktuálního jazyka webových stránek
Funkčnost gridcookie Při zavření prohlížeče A.K.F. Projekt, a.s. Poskytnutí základní funkčnosti webu.
Analytika _gid 24 hodin Google Rozlišení zákazníků v Google Analytics.
Analytika _ga 2 roky Google Rozlišení zákazníků v Google Analytics.
Analytika _gat 1 minuta Google Zrychlení načítání Google Analytics.