About the Project

The luxury residence development project in the district of Vinohrady in Prague is realized by the company A.K.F. Project, a.s., member of the RP Invest Group. The project is being built in an area where prominent representatives of the Czech nation have lived and worked, and offers the purchase of 13 large apartments and 50 parking spaces. It is situated in a location truly unique for its genius loci. Both in their character and layout, the individual apartments fully respect the style, luxury and highest standards of living in one of the most prestigious parts of Prague.

We are offering you a unique opportunity to get exceptional and unparalleled living in the wider center of Prague.

The architectural design of the residence respects and shapes the surroundings of the Hradešínská Street thanks to its pure geometric expression. Both the material and size of the residence is in harmony with the surrounding houses and its original layout creates the best conditions for living even better than you could imagine.

Martin Pračka, the project’s architect, designed the residence to give you the opportunity to find a home typical for the First Czechoslovak Republic (1918-1938).

About the Project

Developerský projekt luxusní residence v lokalitě Královských Vinohrad v Praze realizuje dceřiná společnost A.K.F. Projekt, a.s. člen skupiny RP Invest. Projekt vyrůstá v místech, kde žili a tvořili významní představitelé českého národa a nabízí ke koupi 13 velkorysých bytů a 50 parkovacích míst. Je zasazen do lokality, která je svým geniem loci neopakovatelná. Jednotlivé byty svým charakterem i uspořádáním plně respektují styl, luxus a nejvyšší standardy života v jedné z nejprestižnějších částí Prahy.

Nabízí se Vám zcela ojedinělá příležitost získat výjimečné a unikátní bydlení v širším centru Prahy.

Architektonické řešení rezidence svým čistým geometrickým výrazem respektuje a dotváří prostředí Hradešínské ulice, materiálově i velikostně ladí s okolními domy a originálním přístupem k prostoru vytváří ty nejlepší předpoklady žít ještě lépe, než jste si dokázali představit.

Architekt projektu Ing. arch. Martin Pračka navrhl rezidenci, která Vám poskytne možnost najít domov typický pro období první republiky.